VILLA BOTANICA

To położenie w sąsiedztwie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i dawnego zespołu fabrycznego Peterseima z przełomu XIX w. stanowiło inspirację do zaprojektowania nowoczesnej bryły, która łączy w sobie futurystyczny charakter z elementami przyrody, jednocześnie poprzez formę, detal architektoniczny i zastosowane materiały, harmonizuje z historyczną zabudową ulicy Hetmana Żółkiewskiego.

Ze względu na lokalizację i wysoki standard budynku, wprowadzono dodatkowe elementy wyposażenia dla przyszłych mieszkańców:


mgr inż. arch. Danuta Dunin

mgr inż. arch. Judyta Biela-Świerczek

wg. założeń i uwag księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego