Logo Biela & Świerczek

BIURO PROJEKTÓW

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Architecture Design Technology Landscape Smart city Eko architektura

Nowe inwestycje Ibis Styles

Pierwszy w Krakowie HOTEL IBIS - STYLES

NOWE INWESTYCJE

MIESZKANIA APARTAMENTY REZYDENCJE

Biuro projektów Biela Świerczek, zajmuje się projektowaniem architektonicznym oraz wykonuje kompleksową dokumentację projektową inwestycji kubaturowych. Współpracując z deweloperem, inwestorem, przygotowujemy proces inwestycyjny. Wykonujemy analizy urbanistyczne, koncepcje architektoniczne, studia wykonalności, kosztorysy, charakterystyki energetyczne, warunki zabudowy. Wszystko po to, aby decyzja dotycząca zakupu gruntu była jak najbardziej trafiona, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i architektoniczno-urbanistycznym. W Krakowie i innych dużych miastach, nowe mieszkania, nowe apartamenty, ze względu na rosnącą konkurencję osiągają coraz wyższe standardy.
Dobry architekt dziś to nie tylko wykonanie projektu, ale przede wszystkim nadzór nad realizacją inwestycji, zgodnie z wcześniejszymi założeniami ekonomicznymi i architektonicznymi. Na tą część procesu inwestycyjnego kładziemy duży nacisk, co deweloperzy i inwestorzy prywatni doceniają. Projekty budynków wielorodzinnych dla deweloperów w Krakowie, projekty budynków handlowych, handlowo-usługowych, projekty hoteli, w tym zakresie, ze względu na naszą praktykę, czas potrzebny do przygotowania nowej inwestycji skracamy do minimum.
Założenia: projektować przyjazne przestrzenie publiczne, parki, aleje, skwery, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, place, tereny rekreacyjne, sportowe w oazach zieleni; tworzyć warunki, aby społeczność osiedla identyfikowała się ze swoją przestrzenią; nowe inwestycje - maksymalnie ograniczyć zużycie energii; projektować budynki i nowe apartamenty tak, aby były jak najbardziej przyjazne dla środowiska; w gęsto zurbanizowanym obszarze miejskim, poprzez rozwiązania projektowe, stworzyć namiastkę życia mieszkańców w środowisku najbardziej zbliżonym do naturalnego; projektować świadomie ład przestrzenny - ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne; tworzyć wartość dodaną do każdej inwestycji - krakowscy deweloperzy stają się coraz bardziej świadomi tego, że w dzisiejszych czasach sam budynek to za mało; dobry architekt powinien myśleć perspektywicznie. Zdawać sobie sprawę z nowych wyzwań urbanistyki, związanych z konsekwencjami zmian klimatycznych, masowej migracji, prognoz demograficznych. Szacuje się, że za 30 lat liczba ludności sięgnie 10 mld, a prawie 85% populacji będzie żyła w miastach, które będą rozrastać się do ogromnych rozmiarów.

"Przestrzeń jest oddechem sztuki"

Frank Lloyd Wright