KRASZEWSKIEGO 7

  • Obiekt wybudowany w 1911 r. wg projektu J. Jarosza. Prezentuje styl historyzmu, posiada ciekawy wystrój architektoniczny: boniowania parteru, wątek ceglany z profilowanymi opaskami na piętrze, stolarka bramy wejściowej z bogatym detalem, ślusarka balustrady balkonowej.

  • Projekt obejmuje pełną restaurację obiektu i oficyny z konserwacją elementów historycznych oraz nadbudowę o dwie kondygnacje mieszkalne, w tym jedną w poddaszu.

  • Inwestor: RJ invest

  • Realizacja: 2017 r.

STAN PO RENOWACJI I NADBUDOWIE

STAN PRZED RENOWACJĄ