KRASZEWSKIEGO  7
STAN PO RENOWACJI  I  NADBUDOWIE

STAN PRZED RENOWACJĄ