PROJEKTY      ARCHITEKTURA      DESIGN

Logo Biela & Świerczek
Architecture       Design      Urbanism      Technology      Landscape      Smart city     Eco architecture     Engineering     Contemporary architecture

Pierwszy w Krakowie 

hotel  IBIS - STYLES 

kształtujemy przestrzeń, która tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne
projektujemy przyjazne przestrzenie publiczne, parki, aleje, skwery, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, place, tereny rekreacyjne, sportowe w oazach zieleniw gęsto zurbanizowanym obszarze miejskim, poprzez rozwiązania projektowe, staramy się tworzyć namiastkę życia mieszkańców w środowisku najbardziej zbliżonym do naturalnegow projektach maksymalnie ograniczamy zużycie energii wykonujemy analizy terenu przed zakupem, pod względem planistycznym i ekonomicznymuczestniczymy w przygotowaniu całego procesu inwestycyjnegowykonujemy pełną dokumentację projektową, techniczną, odbiorową do pozwolenia na użytkowanie obiektuze względu na 15-letnie doświadczenie w projektowaniu architektonicznym, czas potrzebny do przygotowania nowej inwestycji skracamy do minimumpoprzez jakość rozwiązań projektowych generujemy wartość dodaną do każdej inwestycji
"Przestrzeń jest oddechem sztuki"                                                  Frank Lloyd Wright