SZAŃCE

  • Zespół budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zaprojektowanych w centrum terenów zielonych.  • Inwestor: prywatny
  • Realizacja: inwestycja w przygotowaniu